VLAN HP ProCurve

Hp ProCurve VLAN Yapılandırması VLAN’larla uyumlu olmayanlar için, lütfen temel VLAN konfigürasyonuna bakınız. Aşağıdaki talimatlar, (2) VLAN’ların, her bir anahtar arasında VLAN’ları geçecek şekilde bir etiket (gövde) portu ile nasıl yapılandırıldığını gösterir. Aşağıdaki şemada bu örnek için topoloji gösterilmektedir:

Gördüğünüz gibi, aynı VLAN'daki her anahtardaki bir bağlantı noktasına bağlı bir cihazım var. Buradaki fikir, her iki anahtarda da aynı VLAN'a sahip olmak ve her iki cihazın da bu VLAN üzerinden iletişim kurmasına izin vermektir. NOT: Geçiş yapmak için anahtardan geçerken genellikle bir kablo gerekir. Bununla birlikte, HP Procurve bir tane olan ihtiyacı ortadan kaldıran otomatik MDI / MDI-X gerçekleştirir. İlk önce, anahtarı yapılandırmak için konsol portu üzerinden giriş yapacağız. Aşağıya bakınız:
ProCurve Switch 2810-48G# conf t
ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 100 name VLAN100
ProCurve Switch 2810-48G(config)# end
ProCurve Switch 2810-48G# show vlan
 Status and Counters - VLAN Information
 Maximum VLANs to support : 8
 Primary VLAN : DEFAULT_VLAN
 Management VLAN :
 802.1Q VLAN ID Name     Status    Voice Jumbo
 -------------- ------------ ------------ ----- -----
 1       DEFAULT_VLAN Port-based  No  No
 100      VLAN100   Port-based  No  No
ProCurve Switch 2810-48G# show run

Running configuration:
; J9022A Configuration Editor; Created on release #N.11.06
hostname "ProCurve Switch 2810-48G"
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
 name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-48
ip address dhcp-bootp
exit
vlan 100
name "VLAN100"
exit

Görebildiğiniz gibi, tüm VLAN'ları görüntüleyen VLAN adı olan bir VLAN oluşturduk. Bir "wr mem" komutu verene kadar anahtar yeniden başlatıldığında bu yapılandırma kaydedilmeyecektir.

Daha sonra, ikinci bir VLAN ekleyeceğiz ve isteğe bağlı portları onları geçecek şekilde etiketleyeceğiz. "Etiketsiz" VLAN olarak belirtilen bağlantı noktaları. "Etiketli" portlar olarak belirtilen portlar. Aşağıdaki konfigürasyona bakınız:
ProCurve Switch 2810-48G# conf t
ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 100
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-100)# untagged 1-11
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-100)# tagged 24
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-100)# exit
ProCurve Switch 2810-48G(config)# conf t
ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 200 name "VLAN200"
ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 200
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-200)# untagged 13-16
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-200)# tagged 24
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-200)# exit
ProCurve Switch 2810-48G(config)# sh ru
ProCurve Switch 2810-48G# sh ru

Running configuration:
; J9022A Configuration Editor; Created on release #N.11.06
hostname "ProCurve Switch 2810-48G"
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
  name "DEFAULT_VLAN"
  untagged 12,17-48
  ip address dhcp-bootp
  no untagged 1-11,13-16
  exit
vlan 100
  name "VLAN100"
  untagged 1-11
  no ip address
  tagged 24
  exit
vlan 200
  name "VLAN200"
  untagged 13-16
  no ip address
  tagged 24
  exit
ProCurve Switch 2810-48G# wr mem
ProCurve Switch 2810-48G# sh vlan
 Status and Counters - VLAN Information
 Maximum VLANs to support : 8
 Primary VLAN : DEFAULT_VLAN
 Management VLAN :
 802.1Q VLAN ID Name     Status    Voice Jumbo
 -------------- ------------ ------------ ----- -----
 1       DEFAULT_VLAN Port-based  No  No
 100      VLAN100   Port-based  No  No
 200      VLAN200   Port-based  No  No
Unutmayın, anahtar veya bu anahtarda bulunan herhangi bir VLAN için IP adresi yapılandırılmadı. Yukarıdaki örnekler ve yapılandırma, her bir anahtarın 16 numaralı bağlantı noktasındaki cihazların (VLAN 200 üyeleri) iletişim kurmasına izin verdi. Farklı VLAN'lara (VLAN 100 ve VLAN 200) takarak cihazlar iletişim kuramıyordu. Anahtar yeniden başlatıldığında konfigürasyonun kaydedildiğinden emin olmak için burada bir "wr mem" komutu verildi.

VLAN 100 ve 200 için bir IP adresi yapılandırmak için aşağıya bakın:
ProCurve Switch 2810-48G# conf t
ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 100
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-100)# ip address 10.15.15.200 255.255.255.0
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-100)# exit
ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 200
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-200)# ip address 10.15.16.200 255.255.255.0
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-200)# sh vlan
 Status and Counters - VLAN Information
 Maximum VLANs to support : 8
 Primary VLAN : DEFAULT_VLAN
 Management VLAN :
 802.1Q VLAN ID Name     Status    Voice Jumbo
 -------------- ------------ ------------ ----- -----
 1       DEFAULT_VLAN Port-based  No  No
 100      VLAN100   Port-based  No  No
 200      VLAN200   Port-based  No  No
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-200)# sh ru
Running configuration:
; J9022A Configuration Editor; Created on release #N.11.06
hostname "ProCurve Switch 2810-48G"
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
  name "DEFAULT_VLAN"
  untagged 12,17-48
  ip address dhcp-bootp
  no untagged 1-11,13-16
  exit
vlan 100
  name "VLAN100"
  untagged 1-11
  ip address 10.15.15.200 255.255.255.0
  tagged 24
  exit
vlan 200
  name "VLAN200"
  untagged 13-16
  ip address 10.15.16.200 255.255.255.0
  tagged 24
  exit
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-200)#

About cemerbas

Check Also

IRF Konfigürasyonu Hp Procurve

[Sysname]irf member 1 renumber 1Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or …

Bir yanıt yazın