Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme (Classless Inter Domain Routing-CIDR)

IP adresi

IP (İnternet Protokolü) adresi, bir ağın veya Internet’e bağlı cihazların (bilgisayar, yönlendirici, anahtarlayıcı vb.) Birbirlerini tanımlamak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri göndermek için kullandıkları adres. Bugün kullanılan iki tür IP sürümü vardır. Bunlar IPv4 ve IPv6’dır. Bu belgede, günümüzde daha yaygın olarak kullanılan IPv4 adresleri IP adresleri olarak ele alınmıştır.
IPv4 Adres Yapısı ve Sınıfları

IP adresleri 32 bit(4 byte) boyutunda olup yapı itibari ile 4 oktetten oluşur.00000000.00000000.00000000.00000000 = 0.0.0.0
11111111.11111111.11111111.11111111 = 255.255.255.255 adresleri arasında 4,294,967,296 adet IP adresi bulunmaktadır. Ip adresleri 5 sınıfa ayrılmaktadır:

ınıf

Başlangıç IP

Bitiş IP

İlk Oktetin
Daimi Başlangıcı

A

0.0.0.0

127.255.255.255

0

B

128.0.0.0

191.255.255.255

10

C

192.0.0.0

223.255.255.255

110

D

224.0.0.0

239.255.255.255

1110

E

240.0.0.0

255.255.255.255

1111

A sınıfı adreslerde, ikinci, üçüncü ve dördüncü basamaklar son kullanıcı adreslerini oluşturur.
B Sınıfı adresleri için üçüncü ve dördüncü basamaklar son kullanıcı adreslerini oluşturur.
C sınıfında sadece dördüncü sayı grubu son kullanıcılar için ayrılmıştır.
IPv4 adres yapısında, ağları daha küçük parçalara bölmek için alt ağ maskeleri kullanılır. Alt ağ maskeleri, ağa ait IP adresinin bir kısmı ile son kullanıcılara atanan kısım arasında ayrım yapmaya hizmet eder. Örneğin; 192.168.10.5 C sınıfı bir IP adresinde, alt ağ maskesi 255.255.255.0’dır, çünkü ilk üç sekizli ağın bir bölümünü belirtir ve dördüncü sekizli son kullanıcılara atanan bölümü belirtir. 192.168.10._ ile gösterilen kısım ağ bitlerini temsil ettiğinden, alt ağ maskesindeki bitler 1 değerini alır. Şekil 10, kullanıcılara verilen IP adreslerini gösterir, bu kısımdaki bitler, alt ağ maskesinde 0 değerini alır.

Sınıflara Dayalı Yönlendirme (Classful Routing)

Sınıf tabanlı yönlendirmede, alt ağ IP adres sınıfına göre değeri maskeler. Yani eğer IP adresi
A sınıfında, alt ağ maskesi 255.0.0.0;
B sınıfında, alt ağ maskesi 255.255.0.0;
C sınıfından, alt ağ maskesi 255.255.255.0 değerlerini alır.

Sınıf tabanlı yönlendirme protokollerinde, alt ağ bilgisini girmenize gerek yoktur. Çünkü IP adreslerinin ilk basamağı otomatik olarak alt ağ maskesi olarak atanır.

Sınıfsız Yönlendirme (Classless Routing)

Sınıfsız çapraz etki alanı yönlendirmesinde (CIDR); VLSM (Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskesi) kullanılır. VLSM, standart alt ağ maskelerini alt ağlara bölerek IP adreslerinin daha verimli kullanılmasına yardımcı olur. Böylece, herhangi biri için bir IP adresinden gerekli büyüklükte sadece bir ağ elde edilir.

CIDR, VLSM yönlendiricisindeki yönlendirme tablosunu daha genel adreslere özetler. Bu, IP adreslerinin daha ayrıntılı olmasını ve yönlendirme tablolarının boyutunun daha da küçük olmasını sağlar. 172.20.0.0/16, 172.21.0.0/16, 172.22.0.0/16, 172.23.0.0/16 adreslerinin tasarlanması, 172.20.0.0/14 adresi olarak tanımlanabilir.

172.20.0.0 => 10101100 . 000101|00 . 00000000 . 00000000
172.21.0.0 => 10101100 . 000101|01 . 00000000 . 00000000
172.22.0.0 => 10101100 . 000101|10 . 00000000 . 00000000
172.23.0.0 => 10101100 . 000101|11 . 00000000 . 00000000
———————————————————–
172 . 20 . 0 . 0 \14

About cemerbas

Check Also

Zone-based Policy (ZPF) Firewall Yapılandırması

IOS ZBF erişim kontrolü / kısıtlaması için kullanılan bir özelliktir. Bildiğimiz en temel kısıtlama yöntemi …

Bir yanıt yazın