Alt Ağlara Bölme (Subnetting)

Ağ yapısını alt ağlara dönüştürün. Alt ağlar bölmeler (subnetting) olarak adlandırılır. Bu işlemle IP alanları alt bölümlere ayrılmıştır.
Alt ağları bölme nedenleri:

Alt ağların bölünmesinin mevcut IP adreslerinin mevcut olması beklenmektedir ve 32 bitlik boşa harcanan IP adreslerinin sayısı bu işlem olmadan azaltılmaktadır.
Alt ağları bölmekbroadcast (yayın) alanını daraltır ve tüm ağlarda yoğun yayın trafiğine tabi değildir. Bu ağ iletişimini geliştirir.
Bir ağın yönetimi daha kolaydır.
Güvenlik nedeniyle, alt ağ gerçekleştirilir. Alt ağlara bağlanabilir.

Classfull IP Adresi Sınıfları

IP adreslerinin sınıflarına göre alt ağ maskeleri için. IP adresleri classfull IP adresi adresleri olarak adlandırılır.

Alt ağ maskeleri IP adreslerinin sınıflarına göre belirlenir. Sınıfları için uygun alt ağ maskesine sahip IP adreslerine sınıfsal IP adresleri denir.

A sınıfı: İlk okteti 1 – 126 arası olanlar –> Öngörülen Ağ Maskesi:255.0.0.0
B sınıfı: İlk okteti 128 – 191 arası olanlar –> Öngörülen Ağ Maskesi:255.255.0.0
C Sınıfı: İlk okteti 192 – 223 arası olanlar –> Öngörülen Ağ Maskesi:255.255.255.0
D sınıfı: İlk okteti 224 – 239 arası olanlar –> Çoklu yayın (Multicast)
E sınıfı: İlk okteti 240 – 254 arası olanlar –> Araştırma için ayrılmıştır.

Özel (Private) IP Adresleri

10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

Bu IP adresleri yerel alan ağlarında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir ve internete girdiklerinde NAT’ı gerçek IP adreslerine yaparak kullanılabilir.

Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)

Alt ağ maskesi, alt ağın boyutunu ve kaç IP’ye sahip olacağını belirler. Alt ağ maskesi, kullanıcı sayısına ve istenen IP sayısına göre seçilmelidir.

Aynı alt ağdaki bilgisayarları temsil eden sınıf adresine Ağ Adresi (Network ID) adı verilir. Bu adresler hiçbir cihaza IP olarak atanamaz ve oluşturulan alt ağların ilk adresleridir.

Herhangi bir ağdaki tüm adresleri temsil etmek için kullanılan adreslere Broadcast Adres (Yayın Adresi) denir. Ağ adresleri gibi bu adresler, ağdaki hiçbir bilgisayara IP adresi olarak atanamaz ve oluşturulan alt ağların son adresleridir.

Alt Ağ Maskelerinin ikili ve ondalık gösterimi

Örneğin; Alt ağ maskesi 255.0.0.0’dır.

Örneğin; Alt ağ maskesi 255.0.0.0 olan maskenin gösterimleri aşağıda verilmiştir.

Maske Gösterim Şekilleri

Alt Ağ Maskesi
İkilik Taban 11111111 00000000 0000000 0000000
Ondalık Taban 255 0 0 0
Bir alt ağ maskesindeki 1 bitleri IP adresinin ağ adresi kısmını, 0 bitleri ise IP adresinin host kısmını gösterir.
Host sayısını bulmada genel formül 2^n dir. Buradaki n, alt ağ maskesindeki 0 olan bitlerin sayısıdır.
Alt ağ maskesindeki 0 olan bitlerin, IP adresindeki karşılığı olan bitlerin tamamı 1 yapılarak broadcast adresi hesaplanır.
Alt ağ maskesi ile IP adresi mantıksal AND (VE) işlemine tabi tutulduğunda ağ adresi bulunur.
Her bir alt ağdaki istemci sayısı “2^n-2” formülünden bulunabilir. Kullanıcı sayısını veren 2^n değerinden 2 çıkarılması ise ağ adresi (Network ID) ve yayın adresinin (Broadcast ID) IP olarak kullanıcılara verilememesinden kaynaklanmaktadır.

Mantıksal “VE” işlemi:
A

B

Sonuç

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Örneğin; IP adresi ve Alt ağ maskesi VE (AND) işlemine tabi tutulursa ağ adresi bulunmuş olur. IP adresi 194.134.60.2 ve 194.134.60.110 , alt ağ geçidi ise 255.255.255.0 olan IP’lerin ağ adresini hesaplarsak;

IP Adresi

Alt Ağ Geçidi

Ağ Adresi

194.134.60.2 255.255.255.0 194.134.60.0
194.134.60.110 255.255.255.0 194.134.60.0

Örneğin; IP adresi 132.44.237.15 ve Alt Ağ Maskesi 255.255.248.0 olan alt ağın Network ve Broadcast adresini hesaplarsak;

IP Adresi

İkilik Tabanda Gösterim
132.44.237.15 1000100 00101100 11101101 00001111
255.255.248.0 11111111 11111111 11111000 00000000
Alt Ağ Maskesinin 0 bitlerine karşılık gelen IP adresleri koyu renkle gösterilmiştir. Bu bitlerin hepsi 0 yapılırsa Ağ Adresi, 1 yapılırsa Broadcast Adresi bulunur. Bu durumda;

Adres Tipi

İkilik Tabanda Gösterim Ondalık Tabanda Gösterim
Ağ Adresi 1000100 00101100 11101000 00000000 132.44.232.0
Broadcast Adresi 1000100 00101100 11101111 11111111 132.44.239.255
AND (VE) işlemi ile bulmak istenirse;

IP Adresi

Alt Ağ Geçidi

Ağ Adresi

132.44.237.15 255.255.248.0 132.44.232.0
Örneğin; 212.45.64.0 IP adresini 32 IP lik alt ağlara bölmek için önce alt ağ maskesi bulunmalıdır. 32, 2^5 olduğu için son 5 bit host adres için ayrılmalıdır. Geriye kalan 27 bit ise network kısmını oluşturur.

Gösterim Şekilleri

Alt Ağ Geçidi
İkilik Taban 11111111 11111111 11111111 11100000
Ondalık Taban 255 255 255 224
Her alt ağ için ayrılan 32 IP lik kısmın sırasıyla network adresleri :

212.45.64.0/27
212.45.64.32/27
212.45.64.64/27
212.45.64.96/27
212.45.64.128/27
212.45.64.160/27
212.45.64.192/27
212.45.64.224/27

About cemerbas

Check Also

Zone-based Policy (ZPF) Firewall Yapılandırması

IOS ZBF erişim kontrolü / kısıtlaması için kullanılan bir özelliktir. Bildiğimiz en temel kısıtlama yöntemi …

Bir yanıt yazın