OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF (Open Shortest Path First), RIP protokolündeki bazı eksiklikleri geliştirmek ve düzeltmek için IETF (Internet Engineering Task Force) tarafından geliştirilen bir protokoldür. RIP’den farklı olarak, OSPF Link durumu protokolü olarak tasarlanmıştır. Link durumu yönlendirme protokolleri, topolojinin tamamını görmenin yanı sıra ağ değişikliklerine de Tetiklenen bir güncelleme gönderir. Bu, ağdaki iki nokta arasındaki tüm yollara ulaştıktan sonra, yönlendiricilerin hangi yolun en iyi olduğuna karar vermek için SPF (Önce En Kısa Yol) algoritmalarını kullandıkları anlamına gelir. Ayrıca, Bağlantı Durumu Yenileme olarak da bilinen her 30 dakikada bir periyodik güncellemeler gönderir.

OSPF’nin Özellikleri

OSPF protokolünü diğer protokollerden farklı kılan en önemli özellik, hattın durum protokolü olmasıdır. Dolayısıyla, OSPF hızlı bir şekilde yol bilgisini öğrenme, büyük ve karmaşık ağlarda daha iyi çalışma ve güvenilirlik konusunda çok başarılı. Ayrıca, OSPF bu önemli özelliklerin yanı sıra başka özelliklere de sahiptir.

VLSM (Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskeleme) ve daha etkin adresleme için Supernetting desteği sağlar.
Sınıfsız bir yapıya sahiptir.
Yük dengelemenin (yük dengeleme) sunucular arasında eşit olarak dağıtılmasını sağlar. Böylece performans kazancı elde edilir.
AD (Yönetim Mesafesi) değeri 110’dur.
Alan değeri OSPF protokolünde önemlidir. Büyük ağlarda, yönlendirme tablasının boyutu ve ağın karmaşıklığı alanlara bölünerek azaltılabilir.
OSPF protokolü mesafe vektör protokolleri gibi metrikleri kullanmaz. Bu nedenle rakam sayısında bir sınır yoktur. Metrik hesaplama, Maliyet adı verilen bant genişliği ile ters orantılı olan değerleri kullanır. En iyi rota en düşük maliyetli rotadır ve en iyi rotalar yönlendirme tablosuna dahil edilmiştir.

OSPF protokolünü kullanmak, vektör protokolleri gibi metrikleri kullanmaz. Bu nedenle rakam sayısında bir sınır yoktur. Metrik hesaplamada, Maliyet (Maliyet) olarak adlandırılan bant genişliği ile ters orantılı olan değerler. En iyi yol, en düşük maliyetli yoldur ve tablodaki en iyi rehberli yerdir.

OSPF’nin Çalışma Yapısı;
OSPF ağda bir arada bulunduğunda paketi güncelleyin. Bir bağlantının durumu değiştiğinde, yönlendiren yönlendirici LSA adlı bir paketi yayınlar (Bağlantı Durumu Duyurusu). LSA paketi tüm komşulara iletilir. LSA’nın bir kopyasını alır, LSDB’yi (Link-State Database – Line Status Database) günceller ve LSA’yı komşu yönlendiricilere iletir. Bu gönderilen LSA sayesinde, tüm ağ ağdaki değişikliği algılar ve onu yeni topolojiye yansıtır. LSDB, hedef ağa giden en iyi rotayı hesaplamak için kullanılır.

OSPF’de 3 tip tablo vardır.Komşuluk Tablosu, Topoloji Tablosu ve Yönlendirme Tablosu
Multi-Access (Çoklu Erişim), yönlendiricinin komşularının bir listesini tutar.
Topoloji tablosu, LSDB olarak bilinir. Tüm yönlendiriciler ve ağ içindeki bağlantıları korunur. LSA’lar bu tabloya dahil edilmiştir ve en önemlisi, ağdaki her yönlendiricinin LSDB’si aynı olmalıdır.
Yönlendirme tablosu aynı zamanda yönlendirme veritabanı olarak da adlandırılır. Hedef ağlara giden en kısa yollarla ilgili bilgiler bu tabloda tutulmaktadır.

Çoklu Erişim ağlarında, ortamdaki tüm trafiği ve iletişimi yönetmek için DR (Designated Router – Belirlenmiş Yönlendirici) adlı bir yönlendirici seçilir. Ek olarak, DR’nin yedeği olan Yedeklenmiş Özel Router BDR (Backup Designated Router – Belirlenmiş Yedek Yönlendirici) adlı bir yedek yönlendirici de seçilir. DR ve BDR seçimleri Router ID’leriyle yapılır. Router ID, bir router’ın aktif arayüzlerinin en yüksek IP adresidir. Bununla birlikte, bu ağda herhangi bir geridöngü adresi tanımlanmışsa, bu yönlendiricinin kimliği geridöngü IP’sidir.

OSPF protokolünde, LSA paketleri Hello (Merhaba) paketlerine verilen cevaplara göre gönderilir. LSA paketleri, yönlendirici bağlantılarını, arayüzleri ve hat durumu bilgilerini içerir. Her LSA paket değişim yönlendiricisinin kendi LSA tablosu vardır ve oluşturulan LSA tablosu, ağdaki tüm yönlendiricilerin birbirlerinin LSA tablosunu öğrendiği bir veritabanı oluşturmak için diğer yönlendiricilere gönderilir. Bu veritabanı ile rota bilgisi ve mesafe hesaplanır. Ağ topolojisi, SPF algoritması yardımıyla çıkarılır ve her 30 dakikada bir tekrarlanır. Ağda değişiklik yoksa, güncelleme yapılmaz ve Hello paketleri dışında ağda trafik olmaz.

//R1
Router(config)# hostname R1
R1(config)# int g0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no sh
R1(config-if) #int loopback 1
R1(config-if)# ip add 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# int loopback 2
R1(config-if)# ip add 10.1.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# int loopback 3
R1(config-if)# ip add 10.1.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)# int loopback 4
R1(config-if)# ip add 10.1.4.1 255.255.255.0
Not: Loopback interface’ler “always up”
interface’lerdir. “no shut” komutuna gerek
duymazlar.
//R2
Router(config)#hostname R2
R2(config)#int g0/0
R2(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)# int loopback 1
R2(config-if)# ip add 10.2.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)# int loopback 2
R2(config-if)# ip add 10.2.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# int loopback 3
R2(config-if)# ip add 10.2.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)# int loopback 4
R2(config-if)# ip add 10.2.4.1 255.255.255.0
//R3
Router(config)#hostname R3
R3(config)#int g0/0
R3(config-if)#ip add 192.168.1.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)# int loopback 1
R3(config-if)# ip add 10.3.1.1 255.255.255.0
R3(config-if)# int loopback 2
R3(config-if)# ip add 10.3.2.1 255.255.255.0
R3(config-if)# int loopback 3
R3(config-if)# ip add 10.3.3.1 255.255.255.0
R3(config-if)# int loopback 4
R3(config-if)# ip add 10.3.4.1 255.255.255.0
//R4
Router(config)# hostname R4
R4(config)# int g0/0
R4(config-if)#ip add 192.168.1.4 255.255.255.0
R4(config-if)# no sh
R4(config-if)#int loop 1
R4(config-if)#ip add 10.4.1.1 255.255.255.0
R4(config-if)#int loop 2
R4(config-if)#ip add 10.4.2.1 255.255.255.0
R4(config-if)#int loop 3
R4(config-if)#ip add 10.4.3.1 255.255.255.0
R4(config-if)#int loop 4
R4(config-if)# ip add 10.4.4.1 255.255.255.0
//R5
Router(config)# hostname R5
R5(config)# int g0/0
R5(config-if)# ip add 192.168.1.5 255.255.255.0
R5(config-if)# no sh
R5(config-if)# int loop 1
R5(config-if)# ip add 10.5.1.1 255.255.255.0
R5(config-if)# int loop 2
R5(config-if)# ip add 10.5.2.1 255.255.255.0
R5(config-if)# int loop 3
R5(config-if)# ip add 10.5.3.1 255.255.255.0
R5(config-if)# int loop 4
R5(config-if)# ip add 10.5.4.1 255.255.255.0
//R6
Router(config)# hostname R6
R6(config)# int g0/0
R6(config-if)#ip add 192.168.1.6 255.255.255.0
R6(config-if)# no sh
R6(config-if)# int loop 1
R6(config-if)# ip add 10.6.1.1 255.255.255.0
R6(config-if)# int loop 2
R6(config-if)# ip add 10.6.2.1 255.255.255.0
R6(config-if)# int loop 3
R6(config-if)# ip add 10.6.3.1 255.255.255.0
R6(config-if)# int loop 4
R6(config-if)# ip add 10.6.4.1 255.255.255.0
ADIM2: Tüm Router’larda OSPF yapılandırmasını tamamlayın.
//R1
R1(config)# router ospf 1
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)# netw 192.168.1.1 0.0.0.0 a 0
R1(config-rtr)# network 10.1.1.1 0.0.0.0 a 0
R1(config-rtr)# network 10.1.2.1 0.0.0.0 a 0
R1(config-rtr)# network 10.1.3.1 0.0.0.0 a 0
R1(config-rtr)# network 10.1.4.1 0.0.0.0 a 0
//R2
R2(config)# router ospf 1
R2(config-rtr)# router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)# netw 192.168.1.2 0.0.0.0 a 0
R2(config-rtr)# network 10.2.1.1 0.0.0.0 area 0
R2(config-rtr)# network 10.2.2.1 0.0.0.0 area 0
R2(config-rtr)# network 10.2.3.1 0.0.0.0 area 0
R2(config-rtr)# network 10.2.4.1 0.0.0.0 area 0
//R3
R3(config)# router ospf 1
R3(config-rtr)# router-id 3.3.3.3
R3(config-rtr)# netw 192.168.1.3 0.0.0.0 a 0
R3(config-rtr)# network 10.3.1.1 0.0.0.0 a 0
R3(config-rtr)# network 10.3.2.1 0.0.0.0 a 0
R3(config-rtr)# network 10.3.3.1 0.0.0.0 a 0
R3(config-rtr)# network 10.3.4.1 0.0.0.0 a 0
//R4
R4(config)# router ospf 1
R4(config-rtr)# router-id 4.4.4.4
R4(config-rtr)# netwwork 192.168.1.4 0.0.0.0 a 0
R4(config-rtr)# network 10.4.1.1 0.0.0.0 a 0
R4(config-rtr)# network 10.4.2.1 0.0.0.0 a 0
R4(config-rtr)# network 10.4.3.1 0.0.0.0 a 0
R4(config-rtr)# network 10.4.4.1 0.0.0.0 a 0
//R5
R5(config)# router ospf 1
R5(config-rtr)# router-id 5.5.5.5
R3(config-rtr)# netwwork 192.168.1.5 0.0.0.0 a 0
R5(config-rtr)# network 10.5.1.1 0.0.0.0 area 0
R5(config-rtr)# network 10.5.2.1 0.0.0.0 area 0
R5(config-rtr)# network 10.5.3.1 0.0.0.0 area 0
R5(config-rtr)# network 10.5.4.1 0.0.0.0 area 0
//R6
R6(config)# router ospf 1
R6(config-rtr)# router-id 6.6.6.6
R3(config-rtr)# network 192.168.1.6 0.0.0.0 a 0
R6(config-rtr)# network 10.6.1.1 0.0.0.0 a 0
R6(config-rtr)# network 10.6.2.1 0.0.0.0 a 0
R6(config-rtr)# network 10.6.3.1 0.0.0.0 a 0
R6(config-rtr)# network 10.6.4.1 0.0.0.0 a 0

ADIM3:Aşağıdaki komutlar; 3 “yerel cihazda yönlendirici kimliği ve işlem kimliği değerleri veren yönlendiriciyi gösterir
komut ve R1 için değerleri inceleyin.
show ip interface brief
show ip ospf
show ip route
show ip ospf interface Gi 0/0
show ip ospf neighbor
show ip protocols

ADIM4: “show ip ospf interface Gi 0/0” komutu çıktısından R1 cihazı için istenen değerleri yazın.
Interface OSPF Cost değeri: 1
DR IP adresi: 1.1.1.1
BDR IP Adresi: 2.2.2.2
Interface Priority Değeri: 1
Router-ID değeri: 1.1.1.1
State: DR
Hello Interval: 10
Dead Interval: 40
Area: 0

ADIM5: R1’in OSPF interface priority değerini 255 yapın. (R1, DR seçilsin) R2’nin OSPF interface priority
değerlerini: 254 yapın. (R2, BDR seçilsin)
//R1
R1(config)# int g0/0
R1(config-if)# ip ospf priority 255
//R2
R2(config)# int g0/0
R2(config-if)# ip ospf priority 254

Not: DR, R1 en yüksek arayüz önceliğine sahip olduğundan R2 yönlendiricinin arayüz önceliğidir.
BDR en yüksek ikinci seçildi.
OSPF arabirim öncelik değeri 1-255 ile en yüksek arabirim öncelik değerine sahip yönlendirici arasında değişir
DR. Bir Yönelticinin DR’ye katılmasını istemiyorsak, bir arayüzde BDR seçimi
yönlendiricinin arayüz öncelik değerini ‘0 .. olarak girmeliyiz.

About cemerbas

Check Also

Zone-based Policy (ZPF) Firewall Yapılandırması

IOS ZBF erişim kontrolü / kısıtlaması için kullanılan bir özelliktir. Bildiğimiz en temel kısıtlama yöntemi …

Bir yanıt yazın