GLBP(Gateway Load Balancing Protocol)

GLBP sürecinde, AVG’nin sanal MAC adreslerini gruptaki diğer yönlendiricilere atamasının yük dengeleme mekanizmasının temel olduğunu belirttik. Bu noktadan itibaren, GLBP içinde kullanılabilecek üç ayrı yük dengeleme mekanizması vardır.

Round Robin: GLBP’nin varsayılan yük dengeleme mekanizması. Bu, gruptaki yönlendiricilerin MAC adreslerini kullanarak gelen ARP taleplerine cevap veren AVG tarafından gerçekleştirilir. Bu şekilde, ağdaki kullanıcılar grup yönlendiricilere eşit olarak dağıtılır.

Ana Bilgisayar Bağımlısı: Bu, kullanıcıların yalnızca belirtilen yönlendirici üzerinden çıkış yapmalarını sağlayan yük dengeleme türüdür. Aynı grup elemanları GLBP sürecinde kaldığı sürece, kullanıcıya atanan yönlendirici aynı kalır. Bu mekanizma az sayıda kullanıcısı olan ağlar için önerilmez.

Ağırlıklı: Kullanıcıların yönlendiriciler arasında GLBP sürecinde her yönlendiriciye atanan ağırlık değeri oranında paylaştırılmasına dayanır.

GLBP’de kullanılacak yük dengeleme tipini belirlemek için “glbp grup_numar
ası load-balancing [host-dependent | round-robin | weighted]”. Yönlendiricilerde istenen ağırlık değerlerini ayarlamak için “glbp group_number ağırlık değeri (1-255)” komutu girilmelidir.

GLBP’nin nasıl yapılandırıldığına gelince: GLBP işlemine dahil etmek istediğimiz arayüz altında bir ip adresi tanımladıktan sonra, glbp işlemine “glbp grup_numarası ip ortak_sanal_ip_adresi” komutuyla başlıyoruz. Aşağıda, 3 yönlendiriciden oluşan ve load_balancing mekanizması olarak yuvarlak robin kullanan GLBP yapılandırmasının bir örneği verilmiştir. Bu yapılandırmada, B yönlendiricisinin AVG olması amaçlanmıştır ve bu nedenle B yönlendiricisine elle yüksek öncelikli bir değer atanmıştır.

Router1:

int g0/1

glbp 1 ip 192.168.1.254

glbp 1 preempt

glbp 1 priority 150

glbp 1 load-balancing round-robin

Router3:

int g0/1

glbp 1 ip 192.168.1.254

glbp 1 load-balancing round-robin

Router1:

show glbp brief.

Router3:

show glbp brief

About cemerbas

Check Also

Zone-based Policy (ZPF) Firewall Yapılandırması

IOS ZBF erişim kontrolü / kısıtlaması için kullanılan bir özelliktir. Bildiğimiz en temel kısıtlama yöntemi …

Bir yanıt yazın