Etherchannel

Etherchannel, anahtarlayıcılarda kullanılan bir bağlantı toplama teknolojisidir. Hat entegrasyonu için gerekli olan anlaşmalar protokoller tarafından dinamik

olarak sağlanmaktadır. Bant genişliğini artırmak için kullanılan Etherchannel teknolojisi sayesinde, birden fazla port tek bir port olarak gösterilebilir. Bu

teknolojiyi kullanarak 8 portu birleştirmek mümkündür. Etherchannel teknolojisi birden fazla fiziksel porta sahip olmasına rağmen, sadece bir mantıksal port

var. Normalde, anahtarlayıcılar arasında birden fazla bağlantı noktası kullanılıyorsa, bir döngü oluşur, ancak STP (Spanning Tree Protocol-Kapsayan Ağaç

Protokolü) bu döngü oluşumunu önler. Bu teknolojiyle, portlar mantıksal olarak tek bir port gibi gözükecek, böylece STP karışmayacak.

Etherchannel yedeklilik sağlar. Artıklık, bağlantılardan birinin kopması bekleniyor, iletimin geri kalanı diğerleri olmaya devam ediyor. Dikkat edilmesi

gereken önemli noktalardan biri, bağlantı noktalarının eşit hızda ayarlanması ve diğerinin birleşik bağlantı noktalarının aynı sanal yerel alan ağında (vlan)

olmasıdır. Bağlantı noktaları gövde olarak inşa edilmişlerse, aynı yerel uçağa sahip olmaları gerekir. Paketler, kullanılan karma algoritmanın (karma

algoritma) seçilen bir bağlantı noktasından geçirilir. Algoritma, kaynak mac adresini (kaynak mac adresini), hedef mac adresini (hedef mac adresini) veya her

ikisini içerir; kaynak ip adresi (kaynak ip adresi), hedef ip adresi (hedef ip adresi) veya her ikisi veya tcp / udp bağlantı noktası numaraları hedefi.

Teknolojinin en önemli lideri bant genişliğini arttırmak. Bant genişliği, 8’e kadar aktif port ile 800 Mbit / s, 8 Gbit / s veya 80 Gbit / s’ye kadar

olabilir.

Etherchannel’da, anahtarlayıcılar bağlantıların dinamik olarak yapılandırılmasını sağlar. Bu amaçla iki protokol kullanılır: PAgP (Port Toplama Protokolü-

Port Eşleşme Protokolü) ve LACP (Link Toplama Kontrol Protokolü-Hat Eşleştirme Kontrol Protokolü). PagP Cisco’ya özgü bir protokoldür, LACP ise cihazdan

bağımsız bir standart protokoldür.

LACP ve PAgP protokolleri

Bu iki protokol, güvenlik ile aynıdır. İki protokolden birinin çalışması çok benzer. Bu protokoller birden çok fiziksel bağlantıyı birbirine bağlar. LACP

(Link Aggregation Control Protocol), endüstri standardı bir protokoldür ve IEEE 802.3ad kodu ile standardize edilmiştir. Müşteriler cihazlarında çalışabilir.

PAgP (Port Toplama Protokolü), Cisco cihazlarında çalışan bir Cisco tescilli protokoldür. Cisco’nun PAgP’sinde, iki anahtarlayıcı arasındaki paketler

Etherchannel’ın özel portresinde değiştirilir. Bu şekilde, liman öğrenme grubu yetenekleriyle karşılaştırılır ve mahalleleri belirlenebilir.

PAgP aktif (aktif) veya pasif (pasif) mod olarak yapılandırılabilir. Aktif modda yapılandırılmış anahtarlayıcılar, Etherchannel hazırlamak için PAgP

paketlerini uzak anahtarlayıcılara gönderir. Pasif modda yapılandırılan anahtarlayıcılar PAgP paket değişimini ancak uzak bir aygıt Etherchannel oluşturma

isteğinde bulunursa başlatır.

Hat birleştirme teknolojisi, ana katmanda, cihazlar arasında veya sunucular ve anahtarlayıcılar arasında yaygın olarak kullanılır. Ana katman ürünleri

arasında hem toplam hız artışı hem de yedekleme yapar. Hatlardan birinin bir problemi olması durumunda, pasif hatlardan biri temin edilebilir. STP’de

İngilizce dilinde bu süre içinde telafi edilmesi gereken veri kayıpları olabilir.

PAgP paketleri, anahtarlayıcılarda Etherchannel için oluşturulan portlardan geçer. Bu paketlerle komşular tanımlanmakta, liman grupları öğrenilmekte ve

anahtarlayıcı kendi bilgileriyle karşılaştırmaktadır. Bu protokol aynı zamanda Etherchannel’i düzenler; yani, bir portun vlan bilgisi, hızı veya dubleks modu

değişmişse, onları diğer portlar için yeniden yapılandırır.

LACP, PAgP’ye alternatif, standart tabanlı bir protokoldür. LACP paketleri Etherchannel portları aracılığıyla gönderilir. PAgP gibi komşular tanımlanır,

liman grupları öğrenilir ve kendi bilgileri karşılaştırılır.

Etherchannel’i yapılandırırken, müzakere için protokol belirtilmeli ve yapılacak anahtardaki kendi portuna atanmalıdır.

PAgP yapılandırması yapılırken şu komut dizisi kullanılır:

Router(config)# interface type mod/num
Router(config-if)# channel-protocol pagp
Router(config-if)# channel-group number mode {on | {auto | desirable} [non–silent]}

LACP yapılandırılması yapılırken şu komut dizisi kullanılır:

Router(config)# lacp system-priority priority
Router(config)# interface type mod / num
Router(config-if)# channel-protocol lacp
Router(config-if)# channel-group number mode {on | passive | active}
Router(config-if)# lacp port-priority priority

Sistem önceliği değeri 1 ile 65,535 arasında olabilir, varsayılan değer 32,768’dir. Eğer bu değer anahtarlayıcılarda ayarlanmadıysa, hangisinin rolleri

yapacağı MAC adreslerine bakarak belirlenir. En düşük MAC adres değerine sahip olan seçilecektir.

Etherchannel’e sekizden fazla port atanabilir. Seçim yapılırken en düşük port önceliği değerleri kontrol edilir. Aşırı olanlar bekleme modunda kalır ve diğer

bağlantı noktalarında sorun olması durumunda etkinleşir. Bağlantı noktası önceliği değerleri 1 ile 65535 arasında da olabilir. Varsayılan olarak, bu değer

32768’dir. Bu değerler eşitse, seçim en düşük bağlantı noktası numarasına bakarak yapılır.

Router(config)# lacp system-priority 100
Router(config)# interface range gig 2/1 – 4 , gig 3/1 – 4
Router(config-if)# channel-protocol lacp
Router(config-if)# channel-group 1 mode active
Router(config-if)# lacp port-priority 100
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface range gig 2/15– 8 , gig 3/5– 8
Router(config-if)# channel-protocol lacp
Router(config-if)# channel-group 1 mode active

Yukarıdaki yapılandırmada dikkat edilmesi gereken nokta gig 2/15– 8 ve gig 3/5– 8 aralarındaki portlara öncelik (priority) atanmamış olmasıdır. O halde

varsayılan değerler kullanılacaktır. Varsayılan değer 32768’dir ve bu değer 100’den büyük olduğu için bu portlar bekleme (standby) durumunda kalacaktır.

“show etherchannel summary” komutununun çalıştırılması ile birlikte gruplar için atanan portlar görüntülenir.
“Show etherchannel port” komutu ile de portların hangi modda olduğu, kullanılan protokol ve portların durumu görüntülenir.
“show etherchannel detail” Etherchannel yapılandırması hakkında detaylı bilgi verir.
“show {pagp| lacp} neighbor” her portun Etherchannel komşularını gösterir

About cemerbas

Check Also

Zone-based Policy (ZPF) Firewall Yapılandırması

IOS ZBF erişim kontrolü / kısıtlaması için kullanılan bir özelliktir. Bildiğimiz en temel kısıtlama yöntemi …

Bir yanıt yazın