Kayan Haber Alanı
Başlangıç / Voice / Cisco ATA 186 Kurulum

Cisco ATA 186 Kurulum

Cisco ATA 186 Cihazlarıyla İlgili Genel Bilgi
Çagrı Merkezi aramaları yapılmaktadır. Bu çagrılar, Türk Telekom üzerinden yapıldıgından,
yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Bu telefon görüsmelerini, VoIP yöntemiyle
IP’ye çevirmek ve subenin data hattı üzerinden çagrı merkezine göndermek için,
Cisco ATA 186 cihazları kullanılmaktadır. Cisco ATA 186 cihazı, üzerinde iki analog
telefon sonlanabilen ve bir ethernet portuyla IP network’üne baglanabilen bir cihazdır.

 1. Cisco ATA 186 Ayarları
  3.1. ilk Kurulum – IP Verme
  ATA 186 cihazının ilk kurulumu yapılırken, öncelikle cihaza IP verilmesi
  gerekmektedir. Fabrika çıkısında cihaz üzerinde herhangi bir IP yoktur. Cihazın
  konsol portu da olmadıgı için, ilk IP verme islemi analog telefon üzerinden yapılır.
  Analog telefonun, cihaz üzerindeki “Phone 1” portuna baglanması gerekmektedir.
  Baglantı yapılıp, ahize kaldırılır ve cihaz üzerindeki butona bir kez basılır. Bu
  asamada, cihazın üzerindeki IVR devreye girer ve menü adımlarını okumaya baslar.
  Menü adımları asagıdaki tabloda verilmistir.

Not: IVR menü adımları kullanılırken, her seçimden sonra, telefon üzerindeki #
tusuna basmak gerekir. Seçilen menü adımı içinde, istenen deger (IP adresi, subnet
mask, vb.) girildikten sonra yine # tusuna basılmalı ve IVR girilen degeri okuduktan
sonra da, 3# tuslarıyla girilen deger kaydedilmelidir.
IP verme islemi için asagıdaki adımlar takip edilir:

 1. 1# tuslarıyla, 1 numaralı menü adımı seçilir.
 2. Girilen yeni menüde, IP adresi yazılır. IP adresindeki noktaları koymak için
  telefon üzerindeki * (yıldız) tusu kullanılır. IP adresi yazıldıktan sonra, # tusuna
  basılır. Örnek: 108145*45#
 3. Bu asamada, IVR, girilen IP adresini okur. IVR, IP adresini okuduktan sonra
  3# tuslarıyla, girilen IP kaydedilir. IVR tekrar üst meniye döner

IP adresinden sonra, default gateway girilir. Bunun için, su adımlar takip edilir:

 1. 2# tuslarıyla, 2 numaralı menü adımı seçilir.
 2. Girilen yeni menüde, default gateway yazılır. Burada da, nokta yerine * (yıldız)
  tusu kullanılır. Default gateway girildikten sonra # tusuna basılır.
  Örnek: 108145*1#
 3. Bu asamada, IVR, girilen default gateway’i okur. IVR, default gateway’i
  okuduktan sonra 3# tuslarıyla, girilen default gateway kaydedilir. IVR, tekrar
  üst meniye döner.
  Daha sonra, subnet mask girilir. Bunun için su adımlar takip edilir:
 4. 10# tuslarıyla, ilgili menü adımı seçilir.
 5. Burada, subnet mask girilir ve # tusuna basılır.
  Örnek: 255255255*0#
 6. Bu asamada, IVR, girilen subnet mask’ı okur. IVR, subnet mask’ı okuduktan
  sonra 3# tuslarıyla, girilen mask kaydedilir. IVR, tekrar üst meniye döner.
  DHCP özelliginin disable edilmesi:
 7. 20# tuslarıyla ilgili menü adımı seçilir.
 8. Burada, 0# girilerek, DHCP disable edilir.
 9. IVR, DHCP seçimini okuduktan sonra, 3# tuslarıyla seçim kaydedilir ve IVR
  tekrar üst meniye döner.
  Yukarıdaki tanımlar yapıldıktan sonra, 80# tuslarıyla, verilen IP adresi kontrol
  edilebilir. Bu islemlerden sonra, IVR’dan çıkılır ve ping ile network erisimi test edilir.
  IVR açıkken, cihaz ping’e cevap vermeyebilir.
  3.2. Versiyon Degistirme
  Cihaza IP verildikten sonra, gerekli konfigürasyon web arayüzüyle yapılır. Cihaza
  http:///dev adresinden ulasılır. Konfigürasyon ekranı asagıda
  gösterilmistir.

Burada, cihazın üzerindeki isletim sistemi kontrol edilir. sletim sistemi versiyonu
sayfanın alt tarafında yazmaktadır. Versiyon, asagıdaki ekran görüntüsünde, kırmızı
kutu içinde gösterilmistir:

Kullanılması gereken versiyon yukarıdaki resimde görülen versiyondur. “atah323”
olması gerekmektedir. Eger, isletim sistemi versiyonu bundan farklıysa, isletim
sistemi versiyon degisikligi yapılmalıdır.
Cihaz üzerindeki isletim sistemini degistirmek için, “ATA030102H323040927A.zup”
dosyası ve “sata186us.exe” uygulaması kullanılır. Bu uygulama, PC üzerinde
çalıstırıldıktan sonra, ATA 186 cihazının IVR’ı üzerinden, versiyon degisikligi
yapılabilir. Bu islem için gerekli adımlar sunlardır:

 1. PC üzerinde “command prompt” açılır ve “sata186us.exe” uygulamasının
  oldugu klasöre gelinir. Burada, su komut çalıstırılır:
  sata186us -any -d1 ATA030102H323040927A.zup

Yukarıda görüldügü gibi, uygulama çalıstırıldıktan sonra, ekrana “Upgrade
server ready…” yazısı gelir. Bu durumda, telefonla cihazın IVR menüsü açılır.
Daha önce de anlatıldıgı gibi, IVR’a ulasmak için, telefon ahizesini kaldırmak
ve cihaz üzerindeki butona bir kez basmak yeterlidir. IVR menü adımlarını
okumaya basladıgında, 100# tuslarıyla ilgili menüye girilir ve burada
sata186us.exe programının çalıstıgı PC’nin IP’si girilir. IP’den sonra, data
transferinin yapılacagı port numarasının girilmesi gerekmektedir. Port
numarası standart olarak 8000’dir. Örnek: 100#108145408000#

 1. Bu islem yapıldıktan sonra, PC’de “command prompt” ekranına, ATA cihazının
  versiyon yükleme islemi için PC’ye ulastıgı bilgisi gelir. Transfer
  tamamlandıgında, cihaz kendi kendine kapanıp açılır ve IVR “Upgrade
  successful” mesajını tekrarlamaya baslar. Bu asamada, IVR’dan çıkılabilir.
  3.3. Sifre Degistirme
  Cihazın isletim sistemi degistirildikten sonra, konfigürasyon web üzerinden yapılabilir.
  Web konfigürasyon ekranına http:///dev adresinden baglanılabilir. Burada,
  yapılması gereken ilk is, sifre degistirmektir. Cihaz ilk kuruldugunda, açılırken sifre
  sorma özelligi “disable” durumdadır ve üzerinde tanımlı sifre 0’dır. Bu özelligi aktif
  etmek ve sifre belirlemek için su islemler yapılır
  Konfigürasyon ekranında “UIPassword” alanına “1” yazılır ve “apply” butonuna
  basılır. Bunun anlamı, sifre sorma özelligini aktiflestirmektir. “apply” butonuna
  basıldıktan sonra, sayfanın üst kısmında “click here to refresh” linki çıkar. Buraya
  tıklandıgında, konfigürasyon sayfası tekrar yüklenir ve sifre degistirme ekranı açılır.

Burada, “old password” alanına “0” girilir. “New password” ve “confirm password”
alanlarına, belirlenen yeni sifre girilir ve kaydedilir. Böylece, sifre degistirilmis olur.
3.4. Web Konfigürasyonu
Sifre degistirildikten sonra, cihaza, gönderilecegi subeye göre gerekli konfigürasyon
yapılabilir. Burada, yapılması gereken degisiklikler sunlardır:

 1. UID0: Birinci telefonun baglanacagı porttur. Subenin kısa kodu ve devamına
  900 girilir. Böylece, toplam 7 rakamdan olusan bir kod girilmis olur. Örnek:
  8207900
 2. UID1: Eger cihaza ikinci telefon baglanacaksa, buraya, subenin kısa kodu ve
  devamına 901 girilir. Böylece, toplam 7 rakamdan olusan bir kod girilmis olur.
  Örnek: 8207901
 3. GkOrProxy: Bu alana, her zaman 10.81.3.160 girilir.
 4. RxCodec: Bu alana, 0 girilir.
 5. TxCodec: Bu alana, 0 girilir.
 6. DialPlan: Bu alana, H072165224935 degeri girilir.
  Bu degisiklikler yapıldıktan sonra, “apply” butonuna basılır. Cihaz kendi kendine
  kapanıp açıldıktan sonra, test yapılması gerekmektedir. Cihaza, iki tane analog
  telefon baglanır, ahizeyi kaldırır kaldırmaz, cihazın çagrı merkezini araması
  gerekmektedir. Eger, çagrı merkezi aranıyorsa, konfigürasyon dogru yapılmıs
  demektir. Bu durumda, cihazın IP’si, gidecegi subeye göre degistirilebilir. Eger, cihaz
  çagrı merkezini arayamıyorsa, konfigürasyon kontrol edilmelidir.
 7. IP Degistirme
  Cihazla ilgili tüm kontroller yapıldıktan ve sorunsuz çalıstıgından emin olunduktan
  sonra, cihazın IP’si degistirilebilir. Standartlara göre, ATA cihazlarına, sube primary ip
  blogundan, sonu 254 olacak sekilde IP verilir. Örnegin, 10.16.12.0 IP bloguna sahip
  bir sube için, ATA cihazının IP’si 10.16.12.254 olmalıdır. IP, default gateway ve
  subnet mask degerleri konfigürasyon ekranında degistirilir ve degisiklikler “apply”
  butonuyla kaydedilir. Cihazın IP’si degistirildikten sonra, emin olunmak için, IVR
  menüsü kullanılabilir. IVR’da, 80# tuslandıgında, cihaz kendi üzerindeki IP’yi
  söyleyecektir.

Fabrika Ayarları
Cihazın konfigürasyonunda yasanan bir problem çözümlenemezse veya giris sifresi
unutulursa, cihazı fabrika ayarlarına getirmek için, IVR menüsü kullanılabilir. IVR
menüsüne baglanılıp, 322873738# tuslandıgında cihaz fabrika ayarlarına dönecektir.
Bu rakamlar, “FACTRESET” kelimesine karsılık gelen rakamlardır

Hakkında: Cem Kemal Erbaş

Kontrol Ediliyor

Fxs Nedir? Fxo Nedir?

FXS (Foreign Exchange Station) Ucunda çevir sesi veren porttur. Bir santralin harici hatlarına veya telefonlara …

Bir cevap yazın